Závody ve Cvrčovicích

28.05.2011 18:46

                         Svaz vodáků Moravy a Slezska

                                             pořádá

                                      vodácký víceboj

                          MEZINÁRODNÍ  POHÁR  P5

                                         Cvrčovice

                                        27.5. - 29.5.2011

 

 

                                Cvrčovice - řeka Jihlava

 
 

1. ORGANIZAČNÍ  VÝBOR

 

1.1.   Ředitel závodu:                   Lenka ŠALANDOVÁ - starostka obce

1.2.   Výkonný ředitel:                 Ing. Jaroslav ŠALANDA

1.3    Hospodář:                            Lenka ŠALANDOVÁ

1.4.   Hlavní rozhodčí:                  MUDr. Libor NĚMEC

1.5.   Velitel střelnice:                   Žiar n.H.

1.6.   Velitel tratě:                         Ladislav KROČIL

1.7.    Startér:                                SVMS

1.8.    Hlavní časoměřič:               SVMS + Veronika PROCHÁZKOVÁ

1.9.    Hlavní počtář:                     SVMS

1.10.  Cílový rozhodčí:                SVMS + Veronika PROCHÁZKOVÁ

1.10.  Hlavní rozhodčí střelnice:   Tomáš HRDLIČKA

1.11. Prezentace:                          Veronika PROCHÁZKOVÁ + Petra KROČILOVÁ

1.12. Zdravotní zabezpečení:       organizátor nezabezpečuje zdravotní službu

1.13. Informace pro závodníky:   poskytuje výkonný ředitel

 

2. ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ

 

2.1.   Pořadatel:          Svaz vodáků Moravy a Slezska a VK ICHTIANDR Cvrčovice

2.2.   Datum konání:  27.5. - 29.5.2011

2.3.   Místo konání :   řeka Jihlava Cvrčovice

2.4.   Přihlášky:          písemně do 7.5.2011 na adresu Ing. Jaroslav ŠALANDA,

                                   691 23 Cvrčovice 151, nebo e-mail : jaroslav.salanda@seznam.cz

2.5. Startovné:           100,- Kč za P5, platí pro řádné členy a mimořádné SVMS a Svazů

                                   spřátelených, řádně v termínu přihlášených, pro nečleny SVMA a Svazů

                                   spřátelených řádně v termínu přihlášených 200,- Kč za P5, pro členy

                                   SVMS a Svazů spřátelených nepřihlášených v požadovaném termínu

                                   400,- Kč za P,5 ostatním, kterým nemohly být propozice včas a řádně

                                   předány zůstává sazba 200,- Kč za P5.

2.6.   Ubytování:        ve vlastních stanech na vyhrazeném tábořišti u splavu ve Cvrčovicích,
                                    možnost  ubytování na hotelích MORAVA, VE CAFÉ a BALATON

                                   v Pohořelicích. Poplatek za stanování 50,- Kč na osobu a dva dny.

2.7.  Stravování :        z vlastních zásob (k dispozici je jedno společné ohniště, zakládání

                                    nových ohnišť je zakázáno), propan-butanové  a lihové vařiče nejsou

                                    považovány za ohniště. Na tábořišti je k dispozici pitná voda, WC,

                                    sprchy. K dispozici jsou restaurace v Pohořelicích, asi 1 km od

                                    tábořiště. V době konání závodu bude otevřený stánek s občerstvením

                                    v prostoru tábořiště.

                                    Rozhodčím a organizátorům budou zajištěny obědy ve dnech

                                   28.5. a 29.5.2011.

2.8. Pravidla :             Soutěží se dle platného soutěžního řádu SVMS

2.9.  Doprava:              dopravu závodníků zajišťují jednotlivé svazy na vlastní náklady.

                   

                   příjezdové trasy:

        2.9.1.  Dálniční známka - směr od Bratislavy:

                    směr od Bratislavy - po dálnici Bratislava-Brno, sjet na odbočce Hustopeče, poté

                    po trase Hustopeče-Velké Němčice- Vranovice-Přibice-Pohořelice-Cvrčovice

                    V Pohořelicích u kostela odbočit vlevo, za mostem přes náhon u kina odbočit

                    vpravo směr Dolní Kounice.

                    Bez dálniční známky - směr od Bratislavy:

                    trasa Břeclav-Valtice-Mikulov-Pohořelice- Cvrčovice. V Pohořelicích před

                    mostem přes náhon u kina odbočit vlevo směr Dolní Kounice

       2.9.2.    Dálniční známka - směr od Brna

                    Brno (silnice pro motorová vozidla směr Mikulov,Znojmo,Vídeň) - Pohořelice -

                    Cvrčovice

                    Bez dálniční známky - směr od Brna

                    Brno (silnice pro motorová vozidla směr Mikulov,Znojmo,Vídeň) - odbočit na

                   Rajhrad a před Rajhradem odbočit vpravo - Ledce - Pohořelice - Cvrčovice.

                   V obou případech  v Pohořelicích přejet most přes řeku Jihlavu a za mostem

                    přes náhon u kina odbočit vpravo směr Dolní Kounice.

        2.9.3.   směr od Znojma :

                    Znojmo - Pohořelice - Cvrčovice. V Pohořelicích před  mostem přes náhon u kina  

                    odbočit vlevo směr Dolní Kounice.

 

3. KATEGORIE

 

3.1.  žactvo - do 15 let včetně (4 resp.5 členů)

3.2.  junioři - 16 - 18 let (4 resp.5 členů)

3.3.  juniorky - 16 - 18 let (4 resp. 5 členů)

3.4.  ženy - od 18 let a starší (4 resp. 5 členů)

3.5.  muži - od 18 let a starší (4 resp. 5 členů)

3.6.  volná

 

4. DISCIPLÍNY

 

4.1.  Slalom - povinné přilby u všech, do 15 let záchranná vesta,

4.2.  Sprint - do 15 let záchranná vesta

4.3.  Sjezd - střelba ze vzduchovky - možno použít vlastní vzduchovky a střelivo

                  - žákovská kategorie 4 x 1 terč (každý 4 diabolky)

                  - ostatní kategorie 4 x 4 terče (každý 6 diabolek)

 

5. PODKLADY  A  PODMÍNKY  PREZENTACE

 

5.1. platný členský průkaz SVMS, SVoČR nebo ZVoSR, případně průkaz totožnosti občana

       států EU,

5.2. platné potvrzení o zdravotním stavu závodníka, u osob mladších 18 let podepsané    

       zákonným  zástupcem a trenérem, u osob starších 18 let podepsané závodníkem
       a trenérem,

5.3. vybavená funkční loď P5.

 

6. PREZENTACE

 

6.1.  v pátek 27.5.2011 dle příjezdu jednotlivých výprav, u nominovaných posádek vyplněné

        přihlášky na předepsaném tiskopisu SVMS, SVoČR, ZVRSR, uvést i jméno trenéra

        u jednotlivých posádek.

 

7. PROGRAM

 

7.1.  pátek 27.5.2011 - 16:00 - 23:00 hod. - příjezd, prezentace, stavba stanů

                                     23:00 hod. - večerka

7.2. sobota 28.5.2011 - 07:00 - 08:30 hod. - budíček, snídaně

                                      08:45 hod. - losování

                                      09:30 hod. - slavnostní nástup

                                      09:45 hod. - výklad tratě - slalom

                                      10:00 hod. - start první posádka slalomu

                                      14:00 hod. - start první posádky sprint

                                      20:00 - 23:00 hod. - vystoupení MÁM ČAS BEND

                                      23:00 hod. - večerka

7.3. neděle 29.5.2011 - 07:00 - 08:00 hod. budíček, snídaně

                                      08:15 hod. - výklad tratě, odjezd posádek mimo žáků

                                      08:30 hod. - start první posádky žákovské kategorie

                                      14:00 hod. - vyhlášení výsledků

 

8. TECHNICKÉ USTANOVENÍ

 

8.1. Bezpečnostní předpisy : každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a musí být dobrým

                                              plavcem, což potvrdí vedoucí výpravy na předepsaném

                                              formuláři přihlášky při  prezentaci. Za bezpečnost a pořádek na

                                              tábořišti odpovídají vedoucí výprav. Za ztrátu věcí organizátor

                                              neručí.

8.2. Popis tratí:

       8.2.1. Slalom – 9 - 12 branek nad splavem ve Cvrčovicích

       8.2.2. Sprint - nad splavem ve Cvrčovicích s jednou obrátkou,

    8.2.3. Sjezd - strat a cíl ve Cvrčovicích nad splavem pro kategorii žáků, ostatní start
                          v Kupařovicích, kde bude proveden výklad tratě,

       8.2.4. Střelnice - pro všechny kategorie bude umístěna na levém břehu řeky Jihlavy

                                  označena nápisem STŘELNICE

8.3. Námitky a protesty: pro podané námitky a protesty platí ustanovení soutěžního řádu,

                                        vklad 500,- Kč, v případě neuznání protestu vklad propadá ve

                                        prospěch  organizátora,

8.4. Vybavení lodí: - vyvazovací lano nejméně 6 m dlouhé,

                                - loď zabezpečená proti potopení a řádně vybavena dle soutěžního

                                  řádu

                                - v případě, že posádka nebude mít loď, lze si ji zapůjčit u organizátora

                                  akce, organizátor má k dispozici pouze 3 lodě P5,                                  
                                  požadavek nutno nahlásit do 8.5.2011 na adresu uvedenou v bodě 2.4.
8.5. Ceny:  - závodníci na 1. 3. místě obdrží medaile, případně věcné ceny, celá posádka

                     diplom.

8.6.Upozornění:  v případě ztráty startovního čísla posádka zaplatí poplatek 100,- Kč.

8.7. Závodníci v průběhu závodu se budou pohybovat pouze po cestách, nikoliv mimo ně.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1.  Závod se uskuteční za každého počasí.

9.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo omezit, případně změnit jednotlivé části těchto propozic,

        pokud to budou podmínky vyžadovat.

 

Propozice schváleny radou SVMS dne 23.11.2010